Word Lid
menu
Word Lid

Nieuws

Stekense politieke partijen richten samen Corona fonds op

Alle Stekense politieke partijen (Gemeentebelangen, Groen, Vlaams Belang en CD&V;) richten samen een fonds op om die inwoners te steunen die het door de Coronacrisis financieel (nog) moeilijker heb...

Lees meer »
Gemeentelijke Meerjarenplanning

Mijn tussenkomst in de gemeenteraad van 17 december 2019 ter gelegenheid van de Meerjarenplanning. Mr. De Voorzitter, Burgemeester, Beste Schepenen, Waarde collega’s, Dit meerjarenplan dat vanda...

Lees meer »
Gemeentelijke Meerjarenplanning

Het gemeentelijk meerjarenplan voor deze legislatuur dat zal goedgekeurd worden tijdens de gemeenteraad van 16 december is bekend. Er zal bijna 25 M euro geïnvesteerd worden. Daaronder een polyval...

Lees meer »
Arbeidsreglement personeel gemeente en OCMW vernietigd

Na klacht door onze fractie heeft de waarnemend gouverneur de beslissingen van de gemeente- en OCMW raad van 24 september 2019 betreffende het nieuwe arbeidsreglement voor personeel van gemeente en...

Lees meer »
Verlenging Interwaas

Tussenkomst naar aanleiding van de verlenging met 18 jaar van de intercommunale dienstverlenende vereniging Interwaas. Vanzelfsprekend hadden geen van de andere partijen hier oren naar. Zij zijn oo...

Lees meer »
Cultuurbeleid Interwaas

Mijn tussenkomst in de gemeenteraad van 24/09/2019 naar aanleiding van het aanstellen van Interwaas om het bovenlokaal cultuurbeleid te organiseren. Geachte Voorzitter, College, Collega’s, Wij zi...

Lees meer »
1 2 3 4 5