Word Lid
menu
Word Lid

Nieuws

Gemeentelijke Meerjarenplanning

Het gemeentelijk meerjarenplan voor deze legislatuur dat zal goedgekeurd worden tijdens de gemeenteraad van 16 december is bekend. Er zal bijna 25 M euro geïnvesteerd worden. Daaronder een polyval...

Lees meer »
Arbeidsreglement personeel gemeente en OCMW vernietigd

Na klacht door onze fractie heeft de waarnemend gouverneur de beslissingen van de gemeente- en OCMW raad van 24 september 2019 betreffende het nieuwe arbeidsreglement voor personeel van gemeente en...

Lees meer »
Verlenging Interwaas

Tussenkomst naar aanleiding van de verlenging met 18 jaar van de intercommunale dienstverlenende vereniging Interwaas. Vanzelfsprekend hadden geen van de andere partijen hier oren naar. Zij zijn oo...

Lees meer »
Cultuurbeleid Interwaas

Mijn tussenkomst in de gemeenteraad van 24/09/2019 naar aanleiding van het aanstellen van Interwaas om het bovenlokaal cultuurbeleid te organiseren. Geachte Voorzitter, College, Collega’s, Wij zi...

Lees meer »
Voltallige oppositie stapt op

Tijdens de gemeenteraad van 24 september 2019 lag een nieuw arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW- personeel ter stemming. Dat is een gevolg van de inkanteling van het OCMW in de gemeente, zodat ...

Lees meer »
Bijkomende opvang asielzoekers

Mijn tussenkomst in de OCMW raad van 20/08/2019 over de bijkomende opvang van twee asielzoekers.De stemming was 21 ja en 4 neen. Enkel de raadsleden van Vlaams Belang stemden tegen. Geachte Voorzi...

Lees meer »
1 2 3 4