Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Voltallige oppositie stapt op

Voltallige oppositie stapt op
Lokaal @ Vlaams Belang

Tijdens de gemeenteraad van 24 september 2019 lag een nieuw arbeidsreglement voor gemeente- en OCMW- personeel ter stemming. Dat is een gevolg van de inkanteling van het OCMW in de gemeente, zodat er één arbeidsreglement voor beide komt. Nu waren er vanuit het personeel heel wat bezwaren tegen dat nieuwe arbeidsreglement. Niettemin wou het schepencollege het punt nog deze gemeenteraad goedgekeurd krijgen. Het personeel was talrijk aanwezig en gaf blijk van ongenoegen over de gang van zaken door een petitie af te geven.

Allicht door tijdsdruk is de communicatie tot een kluwen geworden en zijn er verschillende versies bij personeel en raadsleden geraakt. Hierdoor wist niemand nog waarover er nu gestemd ging worden. Het college beweerde dat de laatste versie de goedkeuring had gekregen van de vakbonden en dat over die versie gestemd werd. Een ondertekende versie lag echter niet voor. En natuurlijk is het ook niet ernstig dat personeel en gemeenteraadsleden dit niet op voorhand rustig kunnen bekijken.

Vandaar dat de gezamenlijke oppositie verdaging van het punt vroegen. De meerderheid wilde hier niet op in gaan. Dus is de voltallige oppositie, Vlaams Belang, Groen en CD&V opgestapt. Het punt is hiermee echter wel aangenomen. Wij tekenen hiertegen beroep aan en vragen de schorsing zodat het bij de volgende gemeenteraad opnieuw en dit keer op een correcte manier kan behandeld worden.