Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Verlenging Interwaas

Verlenging Interwaas
Lokaal @ Vlaams Belang

Tussenkomst naar aanleiding van de verlenging met 18 jaar van de intercommunale dienstverlenende vereniging Interwaas. Vanzelfsprekend hadden geen van de andere partijen hier oren naar. Zij zijn ook allen vertegenwoordigd in het bestuur van Interwaas. De verlenging voor 18 jaar is dus goedgekeurd.

Geachte Voorzitter, College, Collega’s,

U kunt deze tussenkomst gerust als aanvulling beschouwen op die van de vorige gemeenteraad.

Ik herhaal dat wij, in tegenstelling tot alle andere partijen in deze gemeenteraad en bij uitbreiding alle andere partijen in het Waasland niet vertegenwoordigd zijn in Interwaas.

Ik herhaal dat wij niet tegen intergemeentelijke samenwerking zijn. Maar die moet transparant en democratisch zijn.

Waar houdt Interwaas zich zoal mee bezig? Wij denken: vooral met zoeken naar redenen om te blijven voortbestaan en met zoeken naar andere dingen waar ze zich ook mee kunnen gaan bezighouden.

Interwaas houdt zich met zowat alles bezig. En er is geen lijn in te trekken.

Ik vraag mij af:
Wat heeft leren lezen te maken met de ontwikkeling van de Waaslandhaven?
Wat heeft erfgoed te maken met duurzaam milieubeheer?
Wat hebben bibliotheken gemeen met Rioolkolken reinigen?

Wat doet Interwaas?
Doen zij studies? Neen. Zij bestellen studies.
Digitaliseren zij waardevolle archieven? Neen. Zij strijken er subsidies voor op en plaatsen een bestelling bij een bedrijf. En daarna organiseren zij een receptie om de pluim op hun hoed te steken.
Maken zij veilige schoolfietsroutes? Allee komaan. Gewoon die van de gemeenten samenkletsen. En zelfs die zijn overbodig, want elke ouder maakt die voor zijn kind.
Maken zij klimaatplannen? Neen, zij inventariseren gewoon wat er al is.

Veel blabla. Dat is al.

En politieke postjes.

Transparantie wil zeggen:
Een gemeentelijke samenwerking waarbij iedereen ziet wat zij doen en waarvoor het dient. Samenwerking van bibliotheken? Waarom niet? Laat gewoon de verantwoordelijken van de bibliotheeken vergaderen en voorstellen formuleren. Iedereen ziet vanzelf het nut.

Binnenhalen van culturele subsidies? Werf een ambtenaar aan die niet anders doet en verdeel de kosten tussen enkele gemeenten. Dat is transparant. Iedereen weet wat die man doet.

Rioolkolken reinigen? Koop een vrachtwagen, werf arbeiders aan en laat die gewoon straat per straat behandelen. En deel de kosten per gemeente. Dat was het begin van Interwaas. Maar zelfs dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet concurreren tegen een commercieel bedrijf dat winst moet maken.

Intergemeentelijk overleg mobiliteit? Dat gaat toch gewoon tussen buurgemeenten? Hoe verliep het overleg over het 3,5 ton verbod in heel het Waasland? En hoe verloopt het overleg over de aanleg van een fietspad?

Mobiliteitsstudies? Als dat nodig is: Waarom niet samen met Moerbeke en Sint- Gillis een studie bestellen? Als Interwaas dat doet gaat alle aandacht naar Sint- Niklaas en Beveren. Trouwens, ook op Vlaams niveau worden er mobiliteitsstudies gedaan.

Ontwikkelen van woonwijken? Dat is toch een zaak voor de gemeenten zelf. Eventueel ook de hogere overheid als er woonuitbreidingsgebieden worden aangesneden.

Moet Stekene betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Waaslandhaven? Misschien. Maar dat kan toch ook rechtstreeks? Leg mij eens uit welke Stekense belangen Interwaas zou verdedigen in de Maatschappij Linker Scheldeoever?

Interwaas symboliseert zowat alles van intergemeentelijke samenwerking wat wij niet willen. Gepolitiseerd, inefficiënt, niet transparant, niet democratisch.

Interwaas moet worden opgesplitst in zijn onderdelen. Dan is voor elk onderdeel duidelijk wat het doet en waarvoor. Wat niet nuttig of efficiënt is moet worden stopgezet. De bovenliggende structuur moet worden ontbonden en vervangen door comités van burgemeesters en/of schepenen per onderdeel.

Ik dank u.

Koen De Cock
Gemeenteraadslid