Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Het begrip “Dagelijks Bestuur” nooit meer in de gemeenteraad

Het begrip “Dagelijks Bestuur” nooit meer in de gemeenteraad
Lokaal @ Vlaams Belang

De gemeenteraad heeft zich in digitale zitting van 23/06/2020 nog eens gebogen over het begrip “Dagelijks Bestuur”. Het gaat, zoals het begrip suggereert, over kleine uitgaven waarvoor de gemeenteraad geen goedkeuring moet geven. Bij een vorige gelegenheid had schepen van financiën Pieter De Witte het voorbeeld gegeven van de aankoop van een bos bloemen voor een jubilaris.

Ik besloot hierover destijds dat de gemeente dus voor € 8.500,- geen bloemen kon kopen. Dat was in 2017, toen het bedrag voor aanvaarde facturen verhoogde van € 8.500,- naar € 30.000,-.

Nu wordt het bedrag dus opnieuw verhoogd. Niet alleen is het bedrag naar onze mening veel te hoog, het wordt bovendien gekoppeld aan het maximum bedrag zoals vermeld in de wet overheidsopdrachten. Dit betekent dat het bedrag nu automatisch verhoogd wordt zodra de Vlaamse regering beslist dit bedrag te indexeren.

Wij vinden het niet kunnen dat dit bedrag automatisch geïndexeerd wordt. De gemeenteraad is ter zake bevoegd en deze bevoegdheid kan wettelijk niet gedelegeerd worden.

Het is jammer dat er in de meerderheid, zijnde de Gemeentebelangen, niemand is met enige zin voor verantwoordelijkheid die dit besluit tegengehouden heeft. Het is een bende schapen die blind goedkeurt wat het College voorlegt.

Wij hebben klacht ingediend bij Binnenlands Bestuur met de vraag het gemeenteraadsbesluit te vernietigen. Helaas blijkt de gang van zaken niet onwettig en dus geeft Binnenlands Bestuur geen gevolg aan onze vraag. Niettemin, de gemeenteraad op dergelijke manier buitenspel zetten vinden wij niet netjes.

Koen De Cock
Gemeenteraadslid

Bedragen zoals ze momenteel in de wet zijn opgenomen:
Maximaal € 30.000,- voor opdrachten met aanvaarde factuur (Artikel 92 wet overheidsopdrachten)
Maximaal € 144.000,-  voor opdrachten met een onderhandelingsprocedure (Artikel 42 wet overheidsopdrachten, bedrag bij KB)