Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Cultuurbeleid Interwaas

Cultuurbeleid Interwaas
Lokaal @ Vlaams Belang

Mijn tussenkomst in de gemeenteraad van 24/09/2019 naar aanleiding van het aanstellen van Interwaas om het bovenlokaal cultuurbeleid te organiseren.

Geachte Voorzitter, College, Collega’s,

Wij zijn voor transparante en democratische instellingen. Interwaas is dat niet. Niet transparant en niet democratisch.

Alle andere partijen, zelfs onbeduidende zijn via één of andere gemeente vertegenwoordigd. Wij niet, nergens niet, gisteren niet, vandaag niet en nooit niet.

Op gebied van transparantie is het een kluwen dat zijn gelijke niet kent. Het is een octopus dat overal tussen zit en overal tussen kruipt. Het strijkt subsidies op hier, verdeelt die daar en participeert tussendoor in allerhande andere gemeentelijke of andere samenwerkingsverbanden die ook zelf al subsidie krijgen voor hetzelfde, of net ietsje anders. Geen kat die er haar jongen in vindt. En dat is wellicht ook de bedoeling.

Je kunt zeggen: Het kost ons niets en wij hebben geen mogelijkheden om al deze subsidiepotjes overal te zoeken en aan te spreken. Dát, collega’s, geloof ik best. Er zou best ook wat transparantie komen op hoger niveau, zodat je geen octopus nodig hebt om ze te vinden. Uw partijen zitten daar toch al niet meer dan enkel jaren aan de knoppen, of niet soms?

Wat brengt dus, die samenwerking met Interwaas voor Stekene op?

Eén postje in het directiecomité en 3 bestuurders? Of hoeveel is het, nu de provincie weg is? De website van Interwaas staat hier nog “onder constructie”. Toevallig.

Wat leren we uit het jaarverslag?

Een subsidie voor D’ Euzie van € 500,- en één van € 300,- voor de workshop “Help, mijn kind leeft”. Dat is tezamen € 800,-. Dat is subsidie die Interwaas ergens in onze naam opstrijkt en dan verdeelt. Krijgen wij hiervan het deel dat ons toekomt?

Een geluk, dames en heren, dat de verkaveling hierachter van de binnengronden tussen Dorpstraat en Stadionstraat nog niet helemaal afgerond is, want zo staat Stekene toch met iets in het jaarverslag. Dankzij het gedeelte van het vroegere slachthuis, dat blijft aanslepen, komen we dit jaar en volgend jaar opnieuw gegarandeerd voor in het jaarverslag.

Dus. Willen wij nogmaals een subsidiepotje door Interwaas laten verdelen? Neen, bedankt.

Wij zijn niet tegen intergemeentelijke samenwerking, maar die moet transparant en democratisch zijn. Met Interwaas is dat niet het geval.

Koen De Cock
Lid gemeenteraad