Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Bijkomende opvang asielzoekers

Bijkomende opvang asielzoekers
Lokaal @ Vlaams Belang

Mijn tussenkomst in de OCMW raad van 20/08/2019 over de bijkomende opvang van twee asielzoekers.
De stemming was 21 ja en 4 neen. Enkel de raadsleden van Vlaams Belang stemden tegen.

Geachte Voorzitter, College, Collega’s,

Ten eerste wil ik hier klaar en duidelijk stellen dat mensen in nood moeten geholpen worden en dat alle maatregelen, binnen de grenzen van het redelijke, moeten genomen worden om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

Dit gezegd zijnde vinden wij dat asielzoekers moeten opgevangen worden in de buurt van conflictgebieden. Dan kunnen zij terug naar huis zodra de situatie dat toelaat. Zij zijn ginder nodig om hun land opnieuw op te bouwen.

Het huidige beleid is onaanvaardbaar omdat de mensen die écht in nood zijn niet geholpen worden en omdat het onze maatschappij ontwricht.

Het huidige beleid van hogerhand is nefast omdat:

 • Het brengt gigantische bevolkingsstromen op gang die ver van allemaal echt asielzoekers zijn. Door het opengrenzenbeleid gaan velen denken dat het OK is om allemaal maar naar hier te komen.
 • De échte mensen in nood worden NIET geholpen, want zij kunnen geen smokkelaars betalen.
 • Smokkelaars, maffia en criminelen worden slapend rijk. Daarbij worden ze nog geholpen door sommige NGO's.
 • Als we écht bezorgd zijn om de doden die vallen bij de overtocht over de middellandse zee, dan moeten we ervoor zorgen dat zij die overtocht niet meer aanvangen. Dus door hen duidelijk te maken dat ze toch teruggestuurd gaan worden.
 • Allicht een minderheid, maar een deel van hen heeft GEEN ENKEL respect voor onze normen en waarden:
  • Vrouwen worden betast, als ze al geen groepsverkrachting moeten ondergaan.
  • Homo’s worden verbaal aangevallen als ze al niet in elkaar geslagen worden.
 • Het huidig beleid treft de zwaksten in onze samenleving het hardst:
  • De laagste lonen staan onder druk door een overaanbod aan ongeschoolde werkkrachten.
  • De prijs voor goedkope huurwoningen stijgt door grotere vraag.
  • De wachtlijsten voor sociale woningen worden langer.

Er is bij de bevolking geen enkel draagvlak voor enig open grenzen beleid. Daarom willen wij een duidelijk signaal aan hogerhand geven: Neen.

Als de hogere overheid door zijn eigen wanbeleid in de problemen komt, dan hoeven wij dat niet op te lossen.

Wij willen hen daarentegen dwingen om een ander beleid te voeren. Daarom stemmen wij tegen.

Koen De Cock
Gemeente- en OCMW raadslid