Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / OCMW / Zorg Stekene: 10 maanden verder

OCMW / Zorg Stekene: 10 maanden verder
Lokaal @ Vlaams Belang

10 maanden verder: woonzorgcentrum Zorg Stekene en andere diensten.
Vervolg op artikel: https://stekene.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/wa...

  • Er is extra personeel aangenomen omdat er nu veel meer kamers zijn en ook voor het dagcentrum.
  • Er zijn mensen die na een tijd ziekte terugkomen, maar het regent nog steeds ziektebriefjes. Een deel van het personeel komt met tegenzin werken omdat de werkdruk te hoog is. Sommigen staan aan de rand van een burn-out. Daardoor is de collegialiteit soms ver te zoeken: Het is eerder: ieder voor zich.
  • Er zijn grote fouten gemaakt door een onbekwaam iemand te benoemen. Een leidinggevende moet ook kunnen functioneren als bemiddelaar en niet als iemand die nog olie op het vuur giet. De situatie moet dringend verbeteren, want zo een negatieve reputatie kan men missen. Opnieuw een goede naam opbouwen kan een hele tijd duren.

OCMW-raadslid Gilberte Geers