Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Democratisch

Democratisch
Afdeling

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat medezeggenschap door bindende referenda de beste garantie is voor goed bestuur. Nieuwe diensten of infrastructuur komt er slechts als er een draagvlak voor is. Bestaande dienstverlening wordt niet verminderd zonder draagvlak. Prestige projecten met onvoldoende nut komen er niet. Nuttige wel.

Bij bindende referenda ontstaat vanzelf een publiek debat. Bij dit debat hoort de burger alle opinies en alle voor- en nadelen. Daardoor wordt hij automatisch en correct geïnformeerd. Voorbeelden in het buitenland (Zwitserland, De Verenigde Staten) tonen aan dat dit werkt.

Wij begrijpen dat de bevolking niet gewoon is aan zulke referenda. Daarom willen wij dat laten groeien en al beginnen met referenda over nieuwe infrastructuur. Als de fonteintjes in het Zomerhuis er nog niet zullen staan krijgt u daarover alsnog een beslissende stem. Over de eventuele herinrichting van het dorpscentrum krijgt U die uiteraard ook.

Burgers mogen uiteraard ook zelf initiatieven nemen. Hiervoor denken wij aan een drempel van 500 handtekeningen. Dat is heel wat lager dan wat het gemeentedecreet voorziet voor referenda.